gCAD3D 2.35
ut_tin.h
Go to the documentation of this file.
1 // ../ut/ut_tin.h
2 // prereq: ../ut/ut_memTab.h
3 
4 
5 typedef_MemTab(int);
6 typedef_MemTab(char);
10 
11 
12 
13 typedef struct {
14  MemTab(EdgeLine) *eTab; // breaklines (BL,AB,OB,IB)
15  MemTab(int) *eDat; // data of eTab
16  MemTab(int) *iTab; // size pNr; temp. contour (eg AB)
17  MemTab(Fac3) *fTab; // faces
18  Fac3 *fnb; // neigbour-faces
19  Point2 *p2a; // size pNr; points
20  char *sap; // size pNr; status points
21  int *pNr;
22  } FcNbP;
23 
24 
25 
26  int UFA_fnb_dump_1 (Fac3 *fac, Fac3 *fnb, char *txt, ...);
27 
28 
29 #define TYP_EDGLN_BL 1 // BreakLine
30 #define TYP_EDGLN_AB 2 // OuterBound - automatic created
31 #define TYP_EDGLN_IB 3 // InnerBound - user defined points
32 #define TYP_EDGLN_OB 4 // OuterBound - user defined points
33 #define TYP_EDGLN_IC 5 // InnerBound - computed points
34 #define TYP_EDGLN_OC 6 // OuterBound - computed points
35 #define TYP_EDGLN_FAC 7 // faces (eg from GLU)
36 #define TYP_EDGLN_LN 8 // lines (test)
37 
38 
39 
40 // 3
41 // /|
42 // / |
43 // / 2|
44 // /3 |
45 // / ifc |
46 // / 1 |
47 // 1-----------2
48 //
49 
50 
51 // get pointNr opposit to edgeNr; p3 <- e1; p1 <- e2; p2 <- e3;
52 #define UFA_psn_opp_esn(esn) ((esn) < 2 ? 3 : esn - 1)
53 
54 
55 // get edgeNr opposit to pointNr; e2 <- p1; e3 <- p2; e1 <- p3;
56 #define UFA_esn_opp_psn(esn) ((esn) > 2 ? 1 : esn + 1)
57 
58 
59 // get next esn; 1 -> 2; 2 -> 3; 3 -> 1.
60 #define UFA_esn_nxt(esn) ((esn) > 2 ? 1 : esn + 1)
61 
62 
63 // get previous esn; 1 -> 3; 2 -> 1; 3 -> 2.
64 #define UFA_esn_prv(esn) ((esn) < 2 ? 3 : esn - 1)
65 
66 
67 #define UFA_fNr_max(pNr) (pNr * 4)
68 
69 
70 // EOF
MemTab(STP_MDL)
Definition: stp_r.c:479
Fac3 * fnb
Definition: ut_tin.h:18
char * sap
Definition: ut_tin.h:20
3D-point, Typ_PT
Definition: ut_geo.h:195
char ** fTab
Definition: doxy_help1.c:39
static int * iTab
Definition: wrl_ut.c:261
int UFA_fnb_dump_1(Fac3 *fac, Fac3 *fnb, char *txt,...)
Definition: ut_tin.c:1540
Definition: ut_tin.h:13
2D-point, Typ_PT2
Definition: ut_geo.h:189
Definition: ut_msh.h:21
Typ_EdgeLine.
Definition: ut_msh.h:62
int * pNr
Definition: ut_tin.h:21
typedef_MemTab(int)
Point2 * p2a
Definition: ut_tin.h:19