gCAD3D 2.40
ut_face.h
Go to the documentation of this file.
1 // ../ut/ut_face.h
2 // prereq:
3 // ../ut/ut_memTab.h
4 // ../ut/ut_itmsh.h // Fac3 MSHIG_EDGLN_.. typedef_MemTab..
5 
6 
7  int UFA_fnb_dump_1 (Fac3 *fac, Fac3 *fnb, char *txt, ...);
8  void UFA_3esn_ips (int *ep, int *es, int *en, Fac3 *fac1, int ips);
9  void UFA_3esn_ipe (int *ep, int *es, int *en, Fac3 *fac1, int ipe);
10 
11 
12 
13 // 3
14 // /|
15 // / |
16 // / 2|
17 // /3 |
18 // / ifc |
19 // / 1 |
20 // 1-----------2
21 //
22 
23 
24 // get pointNr opposit to edgeNr; p3 <- e1; p1 <- e2; p2 <- e3;
25 int UFA_psn_opp_esn (int);
26 #define UFA_psn_opp_esn(esn) ((esn) < 2 ? 3 : esn - 1)
27 
28 
29 // get edgeNr opposit to pointNr; e2 <- p1; e3 <- p2; e1 <- p3;
30 int UFA_esn_opp_psn (int);
31 #define UFA_esn_opp_psn(esn) ((esn) > 2 ? 1 : esn + 1)
32 
33 
34 // get next esn; 1 -> 2; 2 -> 3; 3 -> 1.
35 int UFA_esn_nxt (int);
36 #define UFA_esn_nxt(esn) ((esn) > 2 ? 1 : esn + 1)
37 
38 
39 // get previous esn; 1 -> 3; 2 -> 1; 3 -> 2.
40 int UFA_esn_prv (int);
41 #define UFA_esn_prv(esn) ((esn) < 2 ? 3 : esn - 1)
42 
43 
44 // get previous and next edge-sequence-nr; eg es=2 gives ep=1 and en=3
45 void UFA_2esn_prvnxt (int *ep, int *en, int es);
46 #define UFA_2esn_prvnxt(ep,en,es)\
47  {if(es<2){*ep=3;*en=2;}else if(es<3){*ep=1;*en=3;}else{*ep=2;*en=1;}}
48 // es=1 es=2 es=3
49 
50 
51 #define UFA_fNr_max(pNr) (pNr * 4)
52 
53 
54 // INCLUDE_FULL defined only in ../ut/ut_face.c
55 // Fac3 fnb_empty = _UFA_NUL;
56 #define _UFA_NUL {0, 0, 0, 16}
57 #ifndef INCLUDE_FULL
58 extern Fac3 UFA_NUL;
59 #else
60 Fac3 UFA_NUL = _UFA_NUL;
61 #endif
62 
63 
64 // EOF
#define UFA_2esn_prvnxt(ep, en, es)
Definition: ut_face.h:46
#define UFA_esn_prv(esn)
Definition: ut_face.h:41
#define _UFA_NUL
Definition: ut_face.h:56
Fac3 UFA_NUL
int UFA_fnb_dump_1(Fac3 *fac, Fac3 *fnb, char *txt,...)
Definition: ut_face.c:1682
#define UFA_psn_opp_esn(esn)
Definition: ut_face.h:26
Definition: ut_itmsh.h:45
void UFA_3esn_ipe(int *ep, int *es, int *en, Fac3 *fac1, int ipe)
Definition: ut_face.c:1575
#define UFA_esn_nxt(esn)
Definition: ut_face.h:36
void UFA_3esn_ips(int *ep, int *es, int *en, Fac3 *fac1, int ips)
Definition: ut_face.c:1551
#define UFA_esn_opp_psn(esn)
Definition: ut_face.h:31